กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ/ถั่ว

ถั่วลิสงดิบ
PEANUTS
ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือก
Peeled Peanuts
ถั่วเขียว
Mung Bean
ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก
Peeled-split Mung Bean
ถั่วดำเล็ก
Black Bean – Small
ถั่วดำใหญ่
Black Bean – Large
ถั่วเหลืองเม็ด
Soy Bean
ถั่วเหลืองซีก
Peeled-split Soy Bean
ถั่วแดงเล็กอะซูกิ
Azuki Red Bean
ถั่วนางแดง
Red Bamboo Bean
ถั่วแดงใหญ่
Red Kidney Bean

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ/ธัญพืช

งาขาว
White Sesame Seeds
งาดำ
Black Sesame Seeds
เมล็ดแมงลัก
Hairy’s Basil Seeds
ลูกเดือย
Job’s Tears
ข้าวบาร์เล่ย์
Barley
ข้าวเหนียวขาว
White Glutinous Rice
ข้าวเหนียวดำ
Black Glutinous Rice

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ/เครื่องเทศ

พริกไทยขาวเม็ด
Whole White Pepper
พริกไทยดำเม็ด
Whole Black Pepper
อบเชย
Cinnamon stick
โป๊ยกั๊ก
Star Anise
เมล็ดผักชี
Coriander Seeds
พริกหอม
Chuang Chia
0