กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป/ถั่วแปรรูป

ถั่วลิสงป่น (หยาบ/ละเอียด)
Ground Peanuts
ถั่วลิสงคั่วซีก (เม็ดเล็ก/เม็ดใหญ่) Roasted-spilt Peanuts
ถั่วลิสงทอด (เม็ดเล็ก/เม็ดใหญ่) Deep Fried Peanuts

กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป/ธัญพืชแปรรูป

งาขาวคั่ว
Roasted White Sesame
งาดำคั่ว
Roasted Black Sesame
ข้าวคั่ว
Roasted Ground Rice
ข้าวคั่ว สูตรโบราณ
Traditional Roasted
Ground Rice
ข้าวคั่ว สูตรปรุงรส
Roasted Ground Rice mixed with herbs)

กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป/พริกแปรรูป

พริกแห้งป่น (หยาบ/ละเอียด) Various Ground Chilies
พริกแห้งคั่วป่น (หยาบ/ละเอียด) Various Roasted
Ground Chilies

กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป/เครื่องเทศแปรรูป

พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
พริกไทยดำป่น
Ground Black Pepper

กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป/เครื่องปรุงรส

พริกป่น + น้ำตาล
Ground Chilies with Sugar
พริกดองน้ำส้ม
Pickle Chili
น้ำตาลทรายแดง
Brown Cane Sugar
น้ำตาลกรวด
Rock Sugar
มะขามเปียก
Tamarind
น้ำมะขามเข้มข้น
Concentrated Sour
Tamarind Sauce
0