“ข้าวทอง”

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรตระกูลถั่ว ธัญพืช พริก เครื่องเทศ และเครื่องปรุงรส ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ก่อตั้งขึ้นนานกว่า 50 ปี ด้วยเจตนารมณ์ที่จะผลิต พัฒนา และจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ คัดสรร และ แปรรูป ผ่านขั้นตอนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและใส่ใจในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยก่อนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนกระบวนการจัดส่งที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย “คัดสรร มุ่งมั่นพัฒนา ใส่ใจ ตอบสนอง” โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมและความถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ

ข้าวทอง(KHAOTHONG)

BEST SELLER

ประวัติบริษัท อุตสาหกรรม

อาหารไทย (1964) จำกัด

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2507 ในนาม “โรงงานตั้งง่วนฮวด” โดยนายสงวน ธีระรุจินนท์ จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมอาหารไทย” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2525 ภายใต้การดำเนินกิจการในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทถั่ว, ธัญพืช, พริก, เครื่องเทศ, และเครื่องปรุงรส ซึ่งประกอบด้วยสินค้าวัตถุดิบ และสินค้าแปรรูปบางชนิด โดยนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาจากแหล่งเพาะปลูกที่ได้มาตรฐานมาทำการคัดเลือก ก่อนนำมาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด สะดวก และพร้อมใช้ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา “ข้าวทอง” มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 50 ซอยเพชรเกษม48 แยก 16-2 บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

จากการดำเนินกิจการที่ผ่านมา สินค้าตรา ”ข้าวทอง” ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการขออนุญาตจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเป็น “บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด” ด้วยการขยายกำลังการผลิต พร้อมทั้งระบบในการควบคุมคุณภาพสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งตลาดร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Market) และตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trading Market) รวมทั้งลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (Food Industrial Market) และส่งออกบางส่วน (Export Market)

ที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับรางวัลต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การจัดการ และการควบคุมคุณภาพมาโดยตลอด ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสินค้าในระบบสากล ISO9001:2015, HACCP, GMP-CODEX, HALAL จากสถาบันชั้นนำ 


ข้าวทอง

รวมคุณค่า คัดสรร จากธัญพืช…

ข้าวบาร์เลย์(Barley)

ถั่วลิสงดิบ(Peanuts)

ถั่วดำ(Black Bean)

ถั่วเหลืองเม็ด(Soy Bean)

งาดำ
(Black Sesame Seeds)

ข้าวเหนียวขาว
(White Glutinous Rice)

ข้าวทอง รวมคุณค่า คัดสรร จากธัญพืช…

0