ถั่วลิสงคั่วซีก

ถั่วลิสงคั่วซีก (เม็ดเล็ก/เม็ดใหญ่)
ROASTED-SPILT PEANUTS
0