ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก

ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก
PEELED-SPLIT MUNG BEAN(เขียว)
ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก
PEELED-SPLIT MUNG BEAN
0