ผลิตภัณฑ์แปรรูป ถั่วแปรรูป

ถั่วลิสงป่น (หยาบ/ละเอียด)
Ground Peanuts
ถั่วลิสงคั่วซีก (เม็ดเล็ก/เม็ดใหญ่)
ROASTED-SPILT PEANUTS
ถั่วลิสงทอด (เม็ดเล็ก/เม็ดใหญ่)
DEEP FRIED PEANUTS
0