น้ำมะขามเข้มข้น

น้ำมะขามเข้มข้น
CONCENTRATED
SOURTAMARIND SAUCE
0