กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ


ถั่ว

ถั่วลิสงดิบ
PEANUTS
ถั่วลิสดิบเลาะเปลือก
Peeled Peanuts
ถั่วเขียว
Mung Bean
ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือก
Peeled-split Mung Bean
ถั่วดำเล็ก
(Black Bean – Small)
ถั่วดำใหญ่
Black Bean – Large
ถั่วเหลืองเม็ด
Soy Bean
ถั่วเหลืองซีก
Peeled-split Soy Bean
ถั่วแดงเล็กอะซูกิ
Azuki Red Bean
ถั่วนางแดง
Red Bamboo Bean
ถั่วแดงใหญ่
Red Kidney Bean

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ


ธัญพืช

งาขาว
White Sesame Seeds
งาดำ
Black Sesame Seeds
เมล็ดแมงลัก
Hairy’s Basil Seeds
ลูกเดือย
Job’s Tears
ข้าวบาร์เล่ย์
Barley
ข้าวเหนียวขาว
White Glutinous Rice
ข้าวเหนียวดำ
Black Glutinous Rice

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ


เครื่องเทศ

พริกไทยขาวเม็ด
Whole White Pepper
พริกไทยดำเม็ด
Whole Black Pepper
อบเชย
Cinnamon stick
โป๊ยกั๊ก
Star Anise
เมล็ดผักชี
Coriander Seeds
พริกหอม
Chuang Chia

กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป

ถั่วแปรรูป

ถั่วลิสงป่น (หยาบ/ละเอียด) Ground Peanuts
ถั่วลิสงคั่วซีก (เม็ดเล็ก/เม็ดใหญ่) Roasted-spilt Peanuts
ถั่วลิสงทอด (เม็ดเล็ก/เม็ดใหญ่) Deep Fried Peanuts

กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป

ธัญพืชแปรรูป

งาขาวคั่ว
Roasted White Sesame
งาดำคั่ว
Roasted Black Sesame
ข้าวคั่ว
Roasted Ground Rice
ข้าวคั่ว สูตรโบราณ
Traditional Roasted
Ground Rice
ข้าวคั่ว สูตรปรุงรส
Roasted Ground Rice mixed with herbs)

กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป


พริกแปรรูป

พริกแห้งป่น (หยาบ/ละเอียด) Various Ground Chilies
พริกแห้งคั่วป่น (หยาบ/ละเอียด) Various Roasted Ground Chilies

กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป

เครื่องเทศแปรรูป

พริกไทยขาวป่น
Ground White Pepper
พริกไทยดำป่น
Ground Black Pepper

กลุ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป


เครื่องปรุงรส

พริกป่น + น้ำตาล Ground Chilies with Sugar
พริกดองน้ำส้ม
Pickle Chili
น้ำตาลทรายแดง
Brown Cane Sugar
น้ำตาลกรวด
Rock Sugar
มะขามเปียก
Tamarind
น้ำมะขามเข้มข้น
Concentrated Sour
Tamarind Sauce
0