พริกแห้งป่น

พริกแห้งป่น (หยาบ/ละเอียด)
VARIOUS GROUND CHILIES
0