พริกไทยขาวป่น

พริกไทยขาวป่น
GROUND WHITE PEPPER
0