ข้าวเหนียวขาว

ข้าวเหนียวขาว
WHITE GLUTINOUS RICE
0